จองตั๋ว อีสานทัวร์

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

อีสานทัวร์

รถทัวร์อีสานทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น ไป ชียงราย และ เชียงใหม่ ไปกลับ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ สามารถทำรายการจองตั๋วอีสานทัวร์ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

อีสานทัวร์

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถอีสานทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 ขอนแก่น-เชียงราย

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • จุดจอดแพร่-สูงเม่น
 • ทางแยกร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:30ม.1 ข

🚌 ขอนแก่น-เชียงใหม่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • บ้านตาก
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด นาตาโพ
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
09:30ม.1 ข
16:30ม.1 ข

🚌 เชียงราย-ขอนแก่น

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด ม.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอด อ.สอง
 • ทางแยกร้องกวาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอด ต.โนนหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอดบ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:00ม.1 ข

🚌 เชียงใหม่-ขอนแก่น

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดแม่วะ
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด นาตาโพ
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • บ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดวังประจบ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด อ.กงไกรลาศ
 • จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม
 • จุดจอดบ้านสวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอด อ.เขาค้อ
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดบ้านหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • แยก อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอด อ.บ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
09:30ม.1 ข
19:00ม.1 ข

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์อีสานทัวร์ได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51 เบอร์โทร: 0-2936-0155
 • สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3 เบอร์โทร: 043-471585
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2 เบอร์โทร: 08-1765-0183
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2 เบอร์โทร: 0-5324-6111

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถอีสานทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ อีสานทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์อีสานทัวร์ ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วอีสานทัวร์เรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินอีสานทัวร์เพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”อีสานทัวร์ กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

อีสานทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วอีสานทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วอีสานทัวร์ออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถอีสานทัวร์มีเส้นทางเดินรถดังนี้ ขอนแก่น-เชียงราย, ขอนแก่น-เชียงใหม่, เชียงราย-ขอนแก่น, เชียงใหม่-ขอนแก่น,

ตัวอย่างเที่ยวรถอีสานทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก อีสานทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 09:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 16:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 632 บาท
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 09:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 09:31 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 19:01 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอด สามแยกดอยติ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 10:10 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 619 บาท
 • 19:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 619 บาท
จุดจอด สามแยกดอยติ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ภาพรถทัวร์อีสานทัวร์

อีสานทัวร์