ภาพเที่ยวรถ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถอีสานทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ช่วงเดือน พ.ย. 63 แสดงข้อมูลตารางเดินรถ เวลารถออก ดังภาพด้านล่าง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกข้าวสาร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ไชยวาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.กุดจับ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ตาลเลียน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.เชียงราย

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส. เชียงราย – บขส.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น