Categories
เส้นทางเดินรถอีสานทัวร์

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

รถทัวร์ อีสานทัวร์ เส้นทางบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ เชียงใหม่ จุดขึ้นรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ขอนแก่น จุดลงรถ บขส.ขอนแก่น โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

เส้นทางรถทัวร์บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น มีบริษัทที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ คือ อีสานทัวร์ โดยให้บริการรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1

จุดขึ้นรถ เชียงใหม่ : เลือก บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จุดลงรถ ขอนแก่น : เลือก บขส.ขอนแก่น

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ อีสานทัวร์ เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น ที่ทางแอดมินลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 63

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

05:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท
05:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท
11:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท
11:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท
19:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท
19:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) … ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ อีสานทัวร์ เส้นทางเดินรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน, บัตรเครดิต

ภาพแสดงเที่ยวรถ อีสานทัวร์: บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น ที่ค้นหาจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก ดังนี้

คำอธิบายภาพ: อีสานทัวร์ เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น