Categories
เส้นทางเดินรถอีสานทัวร์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู

รถทัวร์ อีสานทัวร์ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – หนองบัวลำภู จุดลงรถ จุดจอดแยกข้าวสาร โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C